logo


 
 
 

Expert luchtemissies landbouw

Ref. LBJ-22518

onbepaalde duur

04-08-2022 | Vlaamse Landmaatschappij

Over

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit.

We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning.

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein.

Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.
Wat doen we concreet?

 • We bevorderen de naleving van de mestwetgeving
 • We versterken de open ruimte, ook in niet-openruimtebestemmingen
 • We creëren kansen voor meer biodiversiteit
 • We zorgen met middelen van de Blue Deal voor klimaatrobuuste bodems die beter bestand zijn tegen droogte en wateroverlast
 • We maken de open ruimte toegankelijk voor zachte recreatie
 • We ondersteunen anderen bij het uitwerken van lokale initiatieven die de open ruimte of het platteland versterken

Meer info over onze missie vind je hier: https://www.vlm.be/nl/themas/over_VLM/Paginas/Ons%20verhaal.aspx

Functieomschrijving

Als expert luchtemissies landbouw fungeer jij als voorzitter van het Administratief Team Luchtemissies Veeteelt. Het administratief team speelt samen met het WeComV (Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt) een belangrijke rol in het erkennen van innovatieve technieken om de luchtemissies  door de veehouderij en de mestverwerking te verminderen. Beide overlegfora leveren adviezen af, onder andere over ammoniak-emissiearme stalsystemen. Maar ook andere emissies zoals fijn stof en broeikasgassen maken deel uit van het werkveld Het administratief team adviseert concreet over alle administratieve aangelegenheden inzake luchtemissies.

Jij bent in deze functie verantwoordelijk voor de goede werking van het administratief team en stuurt bij waar nodig. Daarnaast sta je in voor het organiseren en voorzitten van werkgroepen en de opvolging van deadlines. Je treedt in overleg en onderhandelt met vertegenwoordigers van de sector, fabrikanten van emissiereducerende technieken en andere administraties. Op basis van de gegevens die je verzamelt coördineer je adviezen naar de minister toe zodat deze een gefundeerde beslissing kan nemen rond de opname van nieuwe emissiereducerende technieken in de wettelijke lijsten. Je staat in nauw overleg met de voorzitter van het WeComV en vormt een brug tussen beide overlegorganen.

Beschik jij over coördinerende kwaliteiten? Heb jij een talent voor het verzamelen en bundelen van informatie in een gedegen advies? Ben je daarnaast nieuwsgierig om je in deze materie te verdiepen en wil jij je steentje bijdragen aan de reductie van luchtemissies in de landbouw? Dan is dit mogelijk de nieuwe uitdaging die jij zoekt.

Lees meer over de functie in het selectiereglement dat je als bijlage terugvindt op vlaanderen.be/vacatures. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

Gezocht profiel

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde:

 1. Je hebt een master diploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid of je bent reeds contractueel tewerkgesteld in niveau A bij de diensten van de Vlaamse overheid. De volledige lijst van toeganggevende diploma’s vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Aanbod

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur in de graad van adjunct van de directeur met bijhorende salarisschaal A111. Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques.  Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
 • Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruikmaken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Brugge).

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen

Sollicitatieprocedure

Solliciteer zo snel mogelijk via het online formulier op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/vacatures/expert-luchtemissies-landbouw-9a9fb8

 
Vlaamse Landmaatschappij
t.a.v. Kevin Gerits

Koning Albert II Laan 15
1210 - Sint-Joost-Ten-Node

kevin.gerits@vlaanderen.beAndere jobs bij Vlaamse Landmaatschappij