logo


 
 
 

Analist zaadlabo

Ref. LBJ-22516

bepaalde duur

03-08-2022 | Departement Landbouw en Visserij

Over

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit besliste beleid uit, controleert en evalueert het.

Het Departement Landbouw en Visserij:

 • is het aanspreekpunt bij uitstek van de bevoegde minister bij het uitwerken van een proactief, geïntegreerd en duurzaam landbouw-, tuinbouw - en visserijbeleid in Vlaanderen, vanuit een mondiaal en Europees perspectief en binnen de krachtlijnen van het algemeen beleid van de Vlaamse Regering
 • schept de voorwaarden voor een innovatieve, competitieve, ecologische en sociale landbouw, tuinbouw en visserij in een verstedelijkt Vlaanderen, die maatschappelijk gedragen wordt
 • werkt het agrarisch plattelandsbeleid uit als essentieel onderdeel van het algemeen plattelandsbeleid
 • stuurt de samenwerking met de entiteiten van het beleidsdomein Landbouw en Visserij aan
 • treedt in overleg met de betrokken sectoren en overige Vlaamse beleidsdomeinen, en stemt af met andere overheden
 • bewaakt de effectiviteit van het beleid door evaluatie van de beleidsuitvoering en zorgt voor de continue optimalisering van de beleidsvoorbereiding, -uitvoering, -opvolging en -evaluatie
 • zorgt voor de managementondersteunende en technische dienstverlening aan het beleidsdomein, ontwikkelt mee het beleid en verzorgt de voorbereiding, soms de uitvoering, alsook de evaluatie van het beleid.

Functieomschrijving

Wil jij je mee inzetten voor een Vlaanderen waar er (h)eerlijk en gezond voedsel wordt geproduceerd, voedsel dat aan alle kwalitatieve en veiligheidseisen voldoet? Wil je mee bijdragen tot een hoogwaardige kwaliteit van het uitgangsmateriaal voor ons voedsel?
Dan ben jij de kandidaat waar wij naar op zoek zijn!

Als analist zaadlabo voer je monsterafnames uit, schrijf je stalen van zaaizaad van landbouwgewassen en groentegewassen in, plan je de analyses van het zaaizaad en voer je nauwkeurige ontledingen uit voor het bepalen van de kwaliteit van het zaaizaad. Hiervan maak je een activiteitenverslag op.
Je onderneemt tevens actie om voortdurend op de hoogte te blijven van de technische ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Je komt in een klein team terecht dat verantwoordelijk is voor het correct uitvoeren van zaadontledingen en het afleveren van de Internationale Oranje ISTA-Certificaten (=Internationale Seed Testing Association).
Je onderneemt tevens actie om voortdurend op de hoogte te blijven van de technische ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Onze organisatie biedt een inwerkperiode waarin je terecht kan met je vragen bij de collega’s en bij een mentor, die je de knepen van het vak leert. Opleidingsmogelijkheden en het welzijn van onze personeelsleden staan voorop in onze organisatie.

Gezocht profiel

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde: 

 1. Je hebt een bachelorsdiploma Laborant bij voorkeur in de microbiologie
  OF
 2. Je hebt een bachelorsdiploma in de farmaceutische en Biologische Laboratoriumtechnologie
  OF
 3. Je hebt een bachelorsdiploma Agro- en Biotechnologie
  OF
 4. Je hebt een bachelorsdiploma Chemie

Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen de 2 maanden na uiterste inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

Aanbod

 • Je krijgt een contract van bepaalde duur (1 jaar) in de graad van deskundige met bijhorende salarisschaal B111. Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques.  Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
 • Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruikmaken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Brugge).

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen

Sollicitatieprocedure

Solliciteer ten laatste op 26 augustus 2022 via het online formulier op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/vacatures/analist-zaadlabo-6d6659

 
Departement Landbouw en Visserij
t.a.v. Karolien Bulen

Koning Albert II Laan 35
1030 - Brussel

karolien.bulen@vlaanderen.beAndere jobs bij Departement Landbouw en Visserij

Interne auditor
29-08-2022
lees meer
Dossierbeheerder
29-08-2022
lees meer