logo


 
 
 

Coordinator plantaardige sectoren

Ref. LBJ-22513

03-08-2022 | Departement Landbouw en Visserij

Over

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit besliste beleid uit, controleert en evalueert het.

Het Departement Landbouw en Visserij:

 • is het aanspreekpunt bij uitstek van de bevoegde minister bij het uitwerken van een proactief, geïntegreerd en duurzaam landbouw-, tuinbouw - en visserijbeleid in Vlaanderen, vanuit een mondiaal en Europees perspectief en binnen de krachtlijnen van het algemeen beleid van de Vlaamse Regering
 • schept de voorwaarden voor een innovatieve, competitieve, ecologische en sociale landbouw, tuinbouw en visserij in een verstedelijkt Vlaanderen, die maatschappelijk gedragen wordt
 • werkt het agrarisch plattelandsbeleid uit als essentieel onderdeel van het algemeen plattelandsbeleid
 • stuurt de samenwerking met de entiteiten van het beleidsdomein Landbouw en Visserij aan
 • treedt in overleg met de betrokken sectoren en overige Vlaamse beleidsdomeinen, en stemt af met andere overheden
 • bewaakt de effectiviteit van het beleid door evaluatie van de beleidsuitvoering en zorgt voor de continue optimalisering van de beleidsvoorbereiding, -uitvoering, -opvolging en -evaluatie
 • zorgt voor de managementondersteunende en technische dienstverlening aan het beleidsdomein, ontwikkelt mee het beleid en verzorgt de voorbereiding, soms de uitvoering, alsook de evaluatie van het beleid.

Functieomschrijving

Spreken de uitdagingen waarmee de plantaardige sectoren binnen de landbouw vandaag geconfronteerd worden je heel erg aan? Is een vlotte communicatiestijl één van je troeven en wil je die graag inzetten voor de organisatie van studiedagen en Webinars? Ben je een kei in het bevattelijk vertalen van genomen beleidsbeslissingen? Dan word jij binnenkort onze nieuwe collega!

Als coördinator plantaardige sectoren binnen de dienst Landbouwbeleid en Sectoradvies sta je in de eerste plaats in voor het inhoudelijk aansturen van het team specialisten die rond de plantaardige sectoren werkt. Je zorgt voor teamoverleg, voor onderlinge afstemming met collega’s, diensthoofd en andere afdelingen, om zo ook informatie en evoluties te delen met je collega’s. Daarnaast sta je ook in voor de inhoudelijke coördinatie van een aantal horizontale thema’s m.b.t. de plantaardige sectoren. Een vlotte communicatiestijl is zeker een troef, want samen met het team sta je ook in voor de organisatie van studiedagen en webinars.

Zo draag jij je steentje bij aan de missie van onze organisatie “Vooruit voor (h)eerlijk voedsel in Vlaanderen”.

Onze organisatie biedt een inwerkperiode waarin je terecht kan met je vragen bij de collega’s en bij een mentor, die je de knepen van het vak leert. Opleidingsmogelijkheden en het welzijn van onze personeelsleden staan voorop in onze organisatie. Binnen het departement kan je hybride werken, waarbij je de locatie vanwaar je werkt flexibel invult in functie van het werk dat je op dat moment doet en in samenspraak met je leidinggevende.

Gezocht profiel

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde: 

 1. Je hebt een diploma master bio-ingenieur.

Of je beschikt over een geldig toegangsbewijs uitgereikt door VDAB, een ervaringsbewijs of een bewijs van beroepskwalificatie voor deze functie binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen de 2 maanden na uiterste inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt. 

Aanbod

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur in de graad van ingenieur met bijhorende salarisschaal A121. Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques.  Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
 • Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruikmaken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Brugge).

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen

Sollicitatieprocedure

Solliciteer ten laatste op 16 augustus 2022 via het online formulier op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/vacatures/coordinator-plantaardige-sectoren-1c27f7

 
Departement Landbouw en Visserij
t.a.v. Karolien Bulen

Koning Albert II Laan 35
1030 - Brussel

karolien.bulen@vlaanderen.beAndere jobs bij Departement Landbouw en Visserij

Interne auditor
29-08-2022
lees meer
Dossierbeheerder
29-08-2022
lees meer