logo


 
 
 

Coordinator aankoopdossiers

Ref. LBJ-22511

voltijds | bepaalde duur

04-07-2022 | Vlaamse overheid

Over

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch
platteland het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open
ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en
waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en
een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning.
Dat doen we met deskundigheid en passie en altijd in samenwerking met onze partners.
Samen met landbouwers, natuurverenigingen, regionale landschappen, gemeenten, provincies, Vlaamse en
Europese partners, bedrijven, onderzoekers, burgers en lokale gemeenschappen:
• geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid, het dorpenbeleid en het mestbeleid mee vorm
• dragen we bij aan de realisatie van Europese en Vlaamse natuur- en milieudoelen
• stimuleren we landbouwers om inspanningen te doen voor de natuur
• ….

De dienst grondzaken in Brussel telt een 15-tal personen, waaronder 3 coördinatoren. Je werkt nauw samen met de collega’s op de dienst, maar je hebt ook regelmatig contacten met de collega’s uit de regio’s en bij onze partners. Afhankelijk van je taken en deadlines werk je thuis, op een satellietkantoor of op het hoofdkantoor in Brussel

Functieomschrijving

Vastgoedrecht, de pachtwet en het kadaster zijn voor jou vertrouwde materie. Je bent punctueel,
administratief vaardig en weet met jouw juridische expertise te anticiperen en vlot te antwoorden op
vragen over de dossiers die je voorlegt aan onze gedelegeerd bestuurder en onze raad van bestuur.
Mogelijk ben jij dan wel de coördinator aankoopdossiers die wij bij de Vlaamse Landmaatschappij zoeken.

Met jouw collega’s zorg je voor de validatie van de dossiers inzake grondverwerving, die je vanuit onze
regio’s bezorgd worden. Je kijkt grondig na of de dossiers volledig en juridisch correct zijn. En je beoordeelt
ze op hun budgettaire haalbaarheid vooraleer je ze voorlegt aan onze bestuursorganen. Nadat een
beslissing genomen werd over de dossiers zorg jij ervoor dat de dossierbehandelaars die jij aanstuurt het
na-traject uitvoeren.

Je bent communicatief vaardig en je bent sterk gericht op samenwerking. Je staat bij de controle van de
dossiers immers voortdurend in contact met je collega’s binnen de dienst grondzaken, met onze
verwervers, onze juridische dienst. Maar ook met onze externe partners bij de grondverwerving, zoals
gemeenten, provincies, havenbesturen, Agentschap Natuur en Bos, ….

Met je juridische kennis neem je ook een rol op in het opmaken of bijwerken van instructies. Maar, je bent
niet enkel juridisch onderlegd. Je denkt oplossingsgericht in situaties waar een pragmatische aanpak zich
opdringt. Werken onder druk en tegen deadlines schrikt je niet af.

Word je uitgedaagd door deze boeiende functie waarin je met jouw juridische kennis en administratieve
vaardigheden het verschil kan maken en waarbij je voortdurend met anderen in contact bent, solliciteer
dan meteen!

Lees hieronder alles wat je wil weten over het gezochte profiel en de selectieprocedure.

Gezocht profiel

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan
onderstaande voorwaarden:

1) Je hebt een diploma van master in de rechten.

Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen de 4 maanden na de uiterste
inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het
moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

2) Of je hebt een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse
overheid en je beschikt over 2 jaar ervaring in een juridische functie, in vastgoed of notarieel
recht. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

3) Of je beschikt over een geldig toegangsbewijs uitgereikt door VDAB, een ervaringsbewijs of een
bewijs van beroepskwalificatie voor deze functie binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

Aanbod

  • Je krijgt een contract van bepaalde duur in de graad van adjunct van de directeur met bijhorende salarisschaal A111. Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie. 
  •  We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
  • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen Kerstmis en Nieuwjaar.  
  • • Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruikmaken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Brugge).

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen

Sollicitatieprocedure

Solliciteer ten laatste op 7 augustus 2022 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be.
Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden.

Behaalde je je diploma na 2002 in een Vlaamse onderwijsinstelling, dan kijkt de selectieverantwoordelijke je diploma in de LED-databank na. Behaalde je voor 2002 je diploma of solliciteer je op basis van een toegangsbewijs, voeg dan bij je sollicitatie een kopie.

Ben je student?
Bezorg ons bij je sollicitatie dan een attest dat vermeldt dat je student bent en wanneer je het gevraagde diploma kan behalen.


Kan je niet online solliciteren?
Vraag dan een sollicitatieformulier op via werkenvoor@vlaanderen.be of telefonisch op T 02 553 01 08. Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier dan via mail naar werkenvoor@vlaanderen.be of per post naar:
Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum,
Havenlaan 88 bus 42,
1000 Brussel.

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het online sollicitatieformulier ten laatste op de uiterste sollicitatiedatum hebt ingediend (zo nodig met een kopie van je diploma/toegangsbewijs/attest).
Voor papieren sollicitaties geldt de datum van de poststempel als bewijs.

 
Vlaamse overheid
t.a.v. Vlaamse

Havenlaan 88
1000 - Brussel

werkenvoor@vlaanderen.be
Tel.: 025530108Andere jobs bij Vlaamse overheid

Controleur visserij
12-09-2022
lees meer