logo


 
 
 

Schatter

Ref. LBJ-22510

voltijds | bepaalde duur

13-06-2022 | Vlaamse overheid

Over

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. Dat doen we met deskundigheid en passie en altijd in samenwerking met onze partners. 

Functieomschrijving

Vind jij ook dat we maximaal moeten inzetten op open ruimte in Vlaanderen? Heeft vastgoed jou altijd weten te boeien? Zoek je een enthousiast team om deel van uit te maken? Bekijk dan zeker de vacature van schatter bij de Vlaamse Landmaatschappij!

Als schatter voer je in het kader van bedrijfsstopzetting waardebepalingen uit van onroerende goederen en bepaal je vergoedingen voor gebruiksbeëindiging. De job is allesbehalve routineus. Je werkdag bestaat uit plaatsbezoeken aan diverse gebouwen en terreinen. Dit wissel je af met de administratieve afhandeling van je dossiers en overlegmomenten tussen alle betrokkenen.

Uiteraard vereist deze job een grote mate van zelfstandigheid, maar ook teamwerk en collegialiteit zijn belangrijk. Je hebt dagelijks nauwe contacten, zowel met interne als externe stakeholders. Je komt terecht in het team Grondzaken, dat onder meer bestaat uit collega-schatters, aankopers, herverkavelaars en administratief ondersteuners.

Als moderne werkgever hecht de Vlaamse Landmaatschappij veel belang aan de persoonlijke ontwikkeling en het welzijn van zijn medewerkers. Plaats- en tijdsonafhankelijk werken, diverse opleidings- en loopbaanmogelijkheden en een correct loonbeleid zijn slechts enkele van de vele troeven die de organisatie te bieden heeft.

Voel je je geroepen om je steentje bij te dragen aan meer open ruimte in Vlaanderen? Lees meer over de functie in het selectiereglement dat je als bijlage terugvindt op vlaanderen.be/vacatures. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

Gezocht profiel

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan één van onderstaande voorwaarden:

  • Je beschikt over een bachelordiploma in de richting van landmeetkunde, vastgoed of accountancy/fiscaliteit

Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert in de richting van landmeetkunde, vastgoed of accountancy/fiscaliteit en binnen de 4 maanden na de uiterste inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

OF

  • Je beschikt over een bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid EN je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare beroepservaring in de vastgoedsector of in de accountancy-sector.

De volledige lijst van toeganggevende diploma’s vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Ronny Machiels, ronny.machiels@vlaanderen.be, 0496 59 52 12).

Aanbod

  • Je krijgt een contract van bepaalde duur voor een periode van 2 jaar in de graad van deskundige (B1) met bijhorende salarisschaal B111. Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulato kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
  • We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques.  Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
  • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
  • Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruikmaken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Brugge).

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen

Sollicitatieprocedure

Solliciteer ten laatste op 3 juli 2022 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be.
Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden.

Behaalde je je diploma na 2002 in een Vlaamse onderwijsinstelling, dan kijkt de selectieverantwoordelijke je diploma in de LED-databank na.
Behaalde je voor 2002 je diploma of solliciteer je op basis van een toegangsbewijs, voeg dan bij je sollicitatie een kopie.

Ben je student? Bezorg ons bij je sollicitatie dan een attest dat vermeldt dat je student bent en wanneer je het gevraagde diploma kan behalen.

Kan je niet online solliciteren? Vraag dan een sollicitatieformulier op via werkenvoor@vlaanderen.be of telefonisch op T 02 553 01 08.  Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier dan via mail naar werkenvoor@vlaanderen.be of per post naar: Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum, Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel. 

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het online sollicitatieformulier ten laatste op de uiterste sollicitatiedatum hebt ingediend. Voor papieren sollicitaties geldt de datum van de poststempel als bewijs.

 
Vlaamse overheid
t.a.v. Vlaamse

Havenlaan 88
1000 - Brussel

werkenvoor@vlaanderen.be
Tel.: 025530108Andere jobs bij Vlaamse overheid

Controleur visserij
12-09-2022
lees meer