logo


 
 
 

Systeembeheerder

Ref. LBJ-2257

voltijds | onbepaalde duur

31-05-2022 | Vlaamse Landmaatschappij

Over

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch
platteland het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open
ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en
waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en
een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning.
Dat doen we met deskundigheid en passie en altijd in samenwerking met onze partners.

Samen met landbouwers, natuurverenigingen, regionale landschappen, gemeenten, provincies, Vlaamse en
Europese partners, bedrijven, onderzoekers, burgers en lokale gemeenschappen:

• geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid, het dorpenbeleid en het mestbeleid mee vorm;
• dragen we bij aan de realisatie van Europese en Vlaamse natuur- en milieudoelen;
• stimuleren we landbouwers om inspanningen te doen voor de natuur;
zorgen we voor proper water;
• houden we toezicht op het mestgebruik;
• maken we de open ruimte aantrekkelijker voor fauna en flora;
• dragen we zorg voor het landschap;
• gaan we erosie en overstromingen tegen;
• laten we beken opnieuw kronkelen;
• leggen we stadsrandbossen, speelbossen en andere groengebieden aan;
• leggen we wandel- en fietsverbindingen aan;
• installeren we onthaalinfrastructuur;
• breken we overtollige verharding op;
• kopen, verkopen en ruilen we gronden om de open ruimte te versterken;
• ondersteunen we partners bij het uitwerken van lokale initiatieven.

De Afdeling Facility Informatiemanagement en -Technologie telt ongeveer 40 medewerkers en omvat de

volgende diensten:

• Ontwikkeling;
• Architectuur en GIS;
• Analyse en Ontwerp;
• Programma en Procesbeheer;
• Bedrijfsmodelering en Informatiebeheer;
• Operaties en Facility.

Als systeembeheerder kom je terecht in de dienst Operaties en Facility. Je komt terecht in een team van
3 systeembeheerders en 2 helpdeskmedewerkers. Je team staat in voor een performante, schaalbare en
altijd beschikbare IT-infrastructuur van de Vlaamse Landmaatschappij.

Functieomschrijving

Je droomt ervan om je IT-talent toe te passen binnen een Windows Enterprise omgeving.
Je wilt je steentje bijdragen aan de performante, schaalbare en altijd beschikbare IT-infrastructuur van de
Vlaamse Landmaatschappij. Je ontdekt graag nieuwe technologieën en bijleren is voor jou even
vanzelfsprekend als ademen.

Driemaal ‘ja’? Dan word jij misschien wel onze nieuwe systeembeheerder bij de Vlaamse
Landmaatschappij!

Als teamlid van de afdeling Facility, Informatiemanagement en -Technologie help je mee om de centraal
beheerde computersystemen en services van de Vlaamse Landmaatschappij uit te bouwen en operationeel
te ondersteunen. Binnen deze afdeling zijn we op zoek naar een systeembeheerder die graag in zeer
technische omgevingen werkt. Je krijgt een plek in een team dat aan de basis ligt van al onze services die
voornamelijk op Microsoft technologie gebaseerd zijn. Je bent klantgericht, werkt zelfstandig en
nauwgezet aan je taken. Je bent technisch mee met de laatste ontwikkelingen inzake Microsoft technologie
en hebt een analytische geest.

Lees hieronder alles wat je wil weten over het gezochte profiel en de selectieprocedure

Gezocht profiel

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde(n):
• Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid of je bent reeds tewerkgesteld in niveau A bij de diensten van de Vlaamse overheid. De volledige lijst van toeganggevende diploma’s vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.
Deze vacature wordt opengesteld als een knelpuntfunctie waardoor er wordt afgeweken van het vereiste masterdiploma en je ook kunt deelnemen indien je voldoet aan volgende voorwaarde:
• Je hebt een bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid of je bent reeds tewerkgesteld in niveau B bij de diensten van de Vlaamse overheid. De volledige lijst van toeganggevende diploma’s vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02..

Werk je reeds bij de Vlaamse overheid?  Raadpleeg dan het selectiereglement voor verdere informatie over de selectieprocedure.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Aanbod

• Je krijgt een contract van onbepaalde duur in de graad van informaticus met bijhorende salarisschaal A121.
• Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie. We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
• Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruikmaken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Brugge).

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen.

Sollicitatieprocedure

Solliciteer ten laatste op 26 juni 2022 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be. Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden.
Behaalde je je diploma na 2002 in een Vlaamse onderwijsinstelling, dan kijkt de selectieverantwoordelijke je diploma in de LED-databank na. Behaalde je voor 2002 je diploma of solliciteer je op basis van een toegangsbewijs, voeg dan bij je sollicitatie een kopie.
Kan je niet online solliciteren? Vraag dan een sollicitatieformulier op via werkenvoor@vlaanderen.be of telefonisch op T 02 553 01 08. Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier dan via mail naar werkenvoor@vlaanderen.be of per post naar: Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum, Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel.
Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het online sollicitatieformulier ten laatste op de uiterste sollicitatiedatum hebt ingediend (zo nodig met een kopie van je diploma/toegangsbewijs). Voor papieren sollicitaties geldt de datum van de poststempel als bewijs.

 
Vlaamse Landmaatschappij
t.a.v. Ronny Machiels

Koning Albert II- laan 15
1210 - Brussel

werkenvoor@vlaanderen.be
Tel.: 02 553 01 08
Mobiel: 0496 59 52 12Andere jobs bij Vlaamse Landmaatschappij

Expert luchtemissies landbouw
04-08-2022
lees meer