logo


 
 
 

Landbouwanalist

Ref. LBJ-2256

voltijds | onbepaalde duur

16-05-2022 | Vlaamse overheid

Over

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. Dat doen we met deskundigheid en passie en altijd in samenwerking met onze partners. 

Functieomschrijving

De VLM waakt over de waterkwaliteit door te controleren hoeveel mest landbouwers op hun land gebruiken en bij te sturen indien nodig. Wil jij met jouw analytische ingesteldheid graag meewerken aan het verbeteren van de waterkwaliteit in Vlaanderen? Dan is deze functie vast iets voor jou!

Als landbouwanalist ben jij verantwoordelijk voor het vertalen van wetgeving naar business regels. Jij bent dan ook de brug tussen de Mestbank en onze IT-afdeling en zorgt ervoor dat de wetgeving op een correcte manier wordt toegepast tijdens de ontwikkeling/aanpassingen van IT-applicaties. GIS en andere IT-toepassingen vormen dan ook geen geheimen meer voor jou.

Je krijgt de kans om expertise uit te bouwen rond bemesting en grondgebonden aspecten uit het Mestdecreet. Daarom ben jij ook hét aanspreekpunt voor de percelendatabank en werk je nauw samen met andere afdelingen en organisaties (bv. Facility, Informatiemanagement en -technologie, het Departement Landbouw en Visserij, …). Tenslotte denk je ook mee na over de beleidsrapporteringen.

Zie jij dit volledig zitten? Lees dan alles over de functie in het selectiereglement dat je als bijlage terugvindt op vlaanderen.be/vacatures. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

Gezocht profiel

Deze vacature wordt opengesteld als een knelpuntfunctie waardoor er kan afgeweken worden van de diplomavoorwaarden die het Vlaams personeelsstatuut voorschrijft.

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je over een masterdiploma beschikt of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid.

OF

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je over een bachelordiploma beschikt of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Aanbod

• Je krijgt een contract van onbepaalde duur in de graad van adjunct van de directeur met bijhorende salarisschaal A111. Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
• We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques.  Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
• Binnen VLM werken we volgens de principes van het hybride werken. Je kunt, in samenspraak met je leidinggevende en in lijn met de afspraken binnen het team, beslissen waar en wanneer je werkt. Resultaatsgericht werken en leidinggeven op basis van vertrouwen en dialoog zijn hierbij de uitgangspunten.
• Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen Kerstdag en Nieuwjaar.
• Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruikmaken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Brugge).

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen

Sollicitatieprocedure

Solliciteer via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be.
Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden. Ook wie deelneemt via EVC dient dit formulier in te vullen om zich kandidaat te stellen.

Behaalde je je diploma na 2002 in een Vlaamse onderwijsinstelling, dan kijkt de selectieverantwoordelijke je diploma in de LED-databank na. Behaalde je voor 2002 je diploma voeg dan bij je sollicitatie een kopie.

Kan je niet online solliciteren? Vraag dan een sollicitatieformulier op via werkenvoor@vlaanderen.be of telefonisch op T 02 553 01 08.  Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier dan via mail naar werkenvoor@vlaanderen.be of per post naar: Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum, Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel.

 
Vlaamse overheid
t.a.v. Ronny Machiels

Havenlaan 88
1000 - Brussel

werkenvoor@vlaanderen.be
Tel.: 025530108
Mobiel: 0496 59 52 12Andere jobs bij Vlaamse overheid

Coordinator aankoopdossiers
04-07-2022
lees meer
Schatter
13-06-2022
lees meer
Landbouwdeskundige
15-04-2022
lees meer