logo


 
 
 

Landbouwdeskundige

Ref. LBJ-2253

voltijds | bepaalde duur

15-04-2022 | Vlaamse overheid

Over

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch
platteland het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open
ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en
waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en
een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning.
Dat doen we met deskundigheid en passie en altijd in samenwerking met onze partners.

Functieomschrijving

Om te kunnen voldoen aan de kwaliteitsnormen van de Europees beschermde natuurgebieden in Vlaanderen is het noodzakelijk dat de stikstofemissies in deze natuurgebieden dalen. Om dit mogelijk te maken moeten maatregelen genomen worden in de landbouwbedrijven met dieren die in of in de buurt van deze Europees beschermde natuurgebieden liggen. De Vlaamse regering besliste recent over een pakket van maatregelen en over het flankerend beleid om dit realiseerbaar te maken (in het zogenaamde krokusakkoord over de programmatische aanpak stikstof of PAS). Het gaat hier onder meer over verplichte stopzetting van de grootste piekbelasters, een vrijwillig aanbod tot stopzetting voor bedrijven met een hoge impact en een vrijwillig aanbod voor stopzetting aan varkenshouderijen.  De Vlaamse Landmaatschappij staat in voor de voorbereiding en de concrete behandeling van deze stopzettingsdossiers en het berekenen en uitkeren van de vergoedingen aan de betrokken bedrijven.

Kom jij uit het landbouwmilieu of heb je door ervaring de nodige kennis opgedaan over de landbouwsector? Hou jij ervan om dossiers te behartigen en de bijhorende regelgeving toe te passen? Ben je sterk in adviesverlening en administratieve afhandeling? Is klantgerichtheid één van je troeven en wil je werken binnen een sterk gedigitaliseerde omgeving? Aarzel dan niet en solliciteer voor onderstaande vacature!
VLM zoekt een landbouwdeskundige om concrete dossieraanvragen in het kader van het flankerend beleid te controleren op volledigheid en te behandelen zodat de betrokken bedrijven de correcte vergoeding uitbetaald krijgen.

Lees meer over de functie in het selectiereglement dat je als bijlage terugvindt op vlaanderen.be/vacatures. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure. 

Gezocht profiel

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Je hebt een bachelorsdiploma bij voorkeur in de richting Agro- en biotechnologie of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid of je bent reeds tewerkgesteld in niveau B bij de diensten van de Vlaamse overheid. De volledige lijst van toeganggevende diploma’s vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02. 

  Of je beschikt over een geldig toegangsbewijs uitgereikt door VDAB, een ervaringsbewijs of een bewijs van beroepskwalificatie voor deze functie binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

  Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen de 4 maanden na de uiterste inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt.  Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.
   
 2. Je hebt een duidelijk aantoonbare ervaring of affiniteit met de landbouwsector.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Aanbod

 • Je krijgt een contract van bepaalde duur tot 29 juni 2024 in de graad van deskundige met bijhorende salarisschaal B111. Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen Kerstdag en Nieuwjaar.
 • Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruikmaken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Brugge).

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen

Sollicitatieprocedure

Solliciteer ten laatste op 4 mei 2022 via het online formulier op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/vacatures/landbouwdeskundige-69b260

 
Vlaamse overheid
t.a.v. Ronny Machiels

Havenlaan 88
1000 - Brussel

werkenvoor@vlaanderen.be
Tel.: 025530108Andere jobs bij Vlaamse overheid

Coordinator aankoopdossiers
04-07-2022
lees meer
Schatter
13-06-2022
lees meer