logo


 
 
 

office manager

Ref. LBJ-2251

voltijds | bepaalde duur

25-03-2020 | Vlaamse overheid

Over

Het Departement Landbouw en Visserij:

• is het aanspreekpunt bij uitstek van de bevoegde minister bij het uitwerken van een proactief, geïntegreerd en duurzaam landbouw-, tuinbouw - en visserijbeleid in Vlaanderen, vanuit een mondiaal en Europees perspectief en binnen de krachtlijnen van het algemeen     beleid van de Vlaamse Regering
• schept de voorwaarden voor een innovatieve, competitieve, ecologische en sociale landbouw, tuinbouw en visserij in een verstedelijkt Vlaanderen, die maatschappelijk gedragen wordt
• werkt het agrarisch plattelandsbeleid uit als essentieel onderdeel van het algemeen plattelandsbeleid
• stuurt de samenwerking met de entiteiten van het beleidsdomein Landbouw en Visserij aan
• treedt in overleg met de betrokken sectoren en overige Vlaamse beleidsdomeinen, en stemt af met andere overheden
• bewaakt de effectiviteit van het beleid door evaluatie van de beleidsuitvoering en zorgt voor de continue optimalisering van de beleidsvoorbereiding, -uitvoering, -opvolging en -evaluatie
• zorgt voor de management ondersteunende en technische dienstverlening aan het beleidsdomein, ontwikkelt mee het beleid en verzorgt de voorbereiding, soms de uitvoering, alsook de evaluatie van het beleid

Je komt terecht in de dienst Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN) binnen de afdeling beleidscoördinatie en omgeving. Binnen deze dienst heb je een 30-tal collega’s waarvan een 10-tal in Brussel.

Functieomschrijving

Ben jij graag bezig met de dagelijkse organisatie op kantoor? Vind je het boeiend om planningen op te maken en in te staan voor praktische zaken? Kan je daarnaast zelfstandig en gestructureerd werken? Dan ben jij de office manager die wij zoeken!

Als office manager ben je de rechterhand van de teamcoördinator van het team Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN). Jouw taken bestaan voornamelijk uit het ondersteunen van de teamcoördinator d.m.v. het inzamelen van de nodige gegevens voor het opmaken van planningen, opvolgen van de productiviteit, opmaken van agenda’s voor overleg en opvolgen van agendapunten, informatie gestructureerd klasseren op het Landbouw & Visserij portaal, organisatie van workshops, …  Daarnaast ondersteun je de collega’s bij het verwerken van hun boekhoudingen. Je werkt dus graag cijfermatig, je bent een teamplayer en je hebt een hands-on-mentaliteit.

Je werkt in een team dat als doel heeft kwaliteitsvolle en tijdig afgewerkte bedrijfseconomische boekhoudingen van het  landbouwmonitoringsnetwerk op te leveren in lijn met de noden van het beleid. Jouw collega’s van het team staan in voor het verwerken van de gegevens die ze verzamelen bij een steekproef van Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven. Jouw taken bestaan voornamelijk uit het ondersteunen van  de leidinggevende van het team: inzamelen van de nodige gegevens voor het opmaken van planningen, opvolgen van de productiviteit, opmaken van agenda’s voor overleg en opvolgen van agendapunten, informatie gestructureerd klasseren op het LV-portaal, organisatie van workshops, …  Daarnaast ondersteun je de collega’s bij het verwerken van hun boekhoudingen.

Deze functie kadert in het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN). Het LMN van het beleidsdomein Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid is de belangrijkste bron van representatieve bedrijfseconomische gegevens over de Vlaamse land- en tuinbouw.

Gezocht profiel

Je hebt een bachelor diploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid.  De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02. 

Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en ten laatste in juli 2020 het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

Aanbod

- Je krijgt een contract van bepaalde duur – 1 jaar.
- Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
- Wij bieden je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor       kinderen tussen 3 en 14 jaar.
- Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets wordt vergoed door de werkgever.
- Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.
- Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
- Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van deskundige (rang B1, salarisschaal B111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
- Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen

Sollicitatieprocedure

Solliciteer ten laatste op 17 april 2020 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be.
Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden.

Behaalde je je diploma na 2002 in een Vlaamse onderwijsinstelling, dan kijkt de selectieverantwoordelijke je diploma in de LED-databank na.
Behaalde je voor 2002 je diploma of solliciteer je op basis van een toegangsbewijs, voeg dan bij je sollicitatie een kopie.

Ben je student? Bezorg ons bij je sollicitatie dan een attest dat vermeldt dat je student bent en wanneer je het gevraagde diploma kan behalen.

Kan je niet online solliciteren? Vraag dan een sollicitatieformulier op via werkenvoor@vlaanderen.be of telefonisch op T 02 553 01 08.  Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier dan via mail naar werkenvoor@vlaanderen.be of per post naar: Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum, Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel. 

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het online sollicitatieformulier ten laatste op de uiterste sollicitatiedatum hebt ingevuld (zo nodig met een kopie van je diploma). Voor papieren sollicitaties geldt de datum van de poststempel als bewijs.

 
Vlaamse overheid
t.a.v. Willem Sunaert

Havenlaan 88
1000 - Brussel

werkenvoor@vlaanderen.be
Mobiel: 0490 11 15 46Andere jobs bij Vlaamse overheid