logo


 
 
 

Regioco?rdinator agrarisch landschaps- en natuur- en bodembeheer

Ref. LBJ-1415

voltijds | onbepaalde duur

19-12-2018 | agrobeheercentrum Eco²

Over

Het agrobeheercentrum Ecokwadraat (ABC Eco²) vzw wil kansen uitbouwen in Vlaanderen voor landbouw, natuur en landschap (Ecologie x Economie). Dit doet ze door land- en tuinbouwers te ondersteunen om gebiedsgericht samen te werken rond agrarisch landschaps-, natuur-, bodem- en/of waterbeheer in agrobeheergroepen. Zo vergroot de effectiviteit, het draagvlak, de efficiëntie en de duurzaamheid van de initiatieven en ontstaan kansen voor samenwerking met andere actoren op het terrein.

Belangrijke kerntaken van het agrobeheercentrum Eco² vzw zijn de begeleiding van agrobeheergroepen, de toeleiding van individuele landbouwers naar landschaps- en natuurbeheer en de juridische omkadering ervan. Daarnaast zijn kennisopbouw en –uitwisseling en het initiëren van vernieuwende projecten belangrijke opdrachten. Zo wil ABC Eco² de  brug slaan tussen onderzoek en praktijk en land- en tuinbouwers ondersteunen om met kennis van zaken en met maximaal resultaat projecten te ondernemen rond landschaps-, natuur-, bodem- en/of waterbeheer. Zij werkt hiervoor samen met kennis- en onderzoeksinstellingen in Vlaanderen en koepelorganisaties van agrobeheergroeperingen in heel Europa. De agrobeheergroepen kunnen bij de regiocoördinatoren terecht voor organisatorische, administratieve en inhoudelijke begeleiding op maat.  Via pilootprojecten worden nieuwe concepten in de praktijk ontwikkeld, uitgetest, geëvalueerd en bijgestuurd. Zo wordt praktijkrelevante kennis verworven die ook elders zijn vruchten kan afwerpen. Door het ruim netwerk van agrobeheergroepen die ABC Eco² begeleidt in heel Vlaanderen, kan deze kennis en ervaring gemakkelijk uitgewisseld worden tussen de verschillende groepen. Zo kunnen landbouwers van elkaar leren en met hun eigen ogen zien wat de effecten van bepaalde maatregelen zijn.

We bestaan uit een dynamisch team van gemotiveerde medewerkers en zijn werkzaam in een boeiende sector met veel maatschappelijke relevantie. Zelf initiatief nemen, verantwoordelijkheid opnemen, teamplay, steeds willen verbeteren en bijleren, open communicatie en samenwerken met anderen met respect voor andere meningen en strekkingen zijn belangrijke kernwaarden binnen onze organisatie.

 

Functieomschrijving

Je bent verantwoordelijk voor de begeleiding van agrobeheergroepen (ABG’s) en coördinatie van projecten rond agrarisch landschaps-, natuur- en bodembeheer in jouw regio. Je legt contacten met landbouwers uit de betrokken gebieden en brengt de geïnteresseerden samen in lokale ABG’s. Samen met de landbouwers volg je de inrichting van het gebied op en organiseer je het beheer op basis van een gedragen en onderbouwd beheerplan. Je begeleidt hen op inhoudelijk, organisatorisch en administratief vlak. Je onderhoudt hierbij goede contacten met lokale overheden en andere partners en je werkt hiervoor ook communicatieacties uit. Je coördineert innovatieve projecten rond landschapsbeheer en bodemkwaliteit. Een groot deel van je tijd zal je doorbrengen op terrein. Op regelmatige basis ben je ook aanwezig op ons hoofdkantoor in Leuven voor bespreking van de dossiers met andere collega’s, waarbij je ook input geeft voor de thema’s waarvoor jij verantwoordelijk bent.

Gezocht profiel

Je kan zelfstandig en resultaatgericht werken.
Je hebt ervaring in het plannen en coördineren van opdrachten en projecten.
Je bent communicatief sterk en kan goed overweg met verschillende doelgroepen.
Je werkt nauwgezet met respect voor deadlines.
Je beschikt over een degelijke kennis inzake landschaps- natuur- en bodembeheer met inbegrip van gepaste machines en technieken. Ervaring in het opstellen van beheerplannen is een pluspunt.
Je bent goed vertrouwd met zowel de landbouw- als de natuursector.
Je hebt bij voorkeur een bachelor- of masterdiploma in een landbouwkundige of biologische richting of evenwaardig door ervaring.
Je bent bereid tot avondwerk en woont bij voorkeur in de regio.
Je beschikt over een rijbewijs B.

Aanbod

Je maakt deel uit van een dynamisch team van gemotiveerde medewerkers. Je krijgt de kans om jezelf te ontwikkelen in een boeiende sector en organisatie, met veel vrijheid in de werkorganisatie. Je krijgt een passend loon, aangevuld met bijkomende voordelen zoals een bedrijfswagen.

Sollicitatieprocedure

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Bart Schoukens, secretaris van agrobeheercentrum Eco² vzw (016 28 64 32). Je sollicitatie met motivatiebrief en gedetailleerd cv moet ten laatste op 13 januari 2019 in ons bezit zijn. Je kan die via e-mail bezorgen aan bart.schoukens@agrobeheercentrum.be. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 23 en 24 januari 2019.  Je kan rekenen op een vlotte en discrete behandeling van je kandidatuur.

 
agrobeheercentrum Eco²
t.a.v. Bart Schoukens

Diestsevest 40
3000 - Leuven

info@agrobeheercentrum.be
Tel.: 016 28 64 64Andere jobs bij agrobeheercentrum Eco²