logo


 
 
 

Expert Pluimvee onderzoeker

Ref. LBJ-1924

voltijds | onbepaalde duur

24-10-2018 | Provincie Antwerpen

Over

Het Proefbedrijf Pluimveehouderij te Geel is het enige praktijkonderzoekscentrum voor pluimvee in Vlaanderen met een internationale uitstraling. Hiervoor beschikken wij over unieke hoogtechnologische infrastructuur voor leg- en vleeskippen, geschikt om onderzoeksresultaten en nieuwe technologieën te testen op grote schaal. Wij leggen ons toe op praktijkgericht onderzoek om de pluimveesector in Vlaanderen competitief te houden en de pluimveehouders te behoeden voor onverwachte risico’s. Wij reiken kennis aan aan de pluimveesector om een rendabele bedrijfstak te blijven die rekening houdt met de vragen die de maatschappij stelt met betrekking tot kwaliteit van kip en eieren, dierenwelzijn, diergezondheid en milieuvrijwaring;
Om het onderzoek gestalte te geven zijn we op zoek naar een enthousiaste onderzoeker. De taak bestaat erin om zowel bij de vleeskuikens als bij de leghennen onderzoeksprojecten op te zetten en uit te voeren en hiervoor ook intensief te communiceren met de pluimveehouders. De nieuwe onderzoeker werkt hiervoor samen in een team met collega-onderzoekers en kan hiervoor rekenen op een enthousiast team van dierenverzorgers om de projecten uit te voeren.

 

Functieomschrijving

Wat zal je als expert pluimvee-onderzoeker doen?

Je gaat van start met ons nieuw MiteControl –project dat zich focust op de bestrijding van rode vogelmijt bij leghennen. Na dit project stel je zelf onderzoekplannen/onderzoeksprojecten op in samenspraak met de inhoudelijk manager.

Als expert pluimvee-onderzoeker ondersteun en coördineer je de aan jouw toegewezen projecten.
- je zet proefplannen om in concrete proefschema’s en bepaalt hiervoor de aangepaste meetmethodes en meetapparatuur.
- Je organiseert bedrijfsbezoeken in het kader van het project (pluimveebedrijven maandelijks opvolgen)
- je staat in voor de uitvoering van de metingen en verwerking van de proefresultaten
- je begeleidt de dierenverzorgers bij het uitvoeren van de proeven en de proefmetingen
- samen met de inhoudelijk manager bereidt je de voorlichting voor (van het onderzoek of andere thema’s) en maak je alle verslaggeving rond het project op
- je volgt de budgetten op die verbonden zijn aan het project
- je initieert op termijn verbeteracties om het beleid te bevorderen en te optimaliseren 
- je volgt de project administratie nauwgezet op en samen met de projectleider zorg je ervoor dat de partners opgevolgd en begeleid worden.
- je werkt je in in de strikte Europese regelgevingen van Interreg NWE

 

Gezocht profiel

Wie ben jij?

Als pluimvee-onderzoeker beschik je bijkomend over de onderstaande gedragscompetenties:

- plannen en organiseren: je plant en organiseert grote en moeilijke taken, opdrachten, oplossingen op korte termijn die onderhevig zijn aan onvoorziene omstandigheden en houdt bij het inplannen van taken rekening met deadlines.
- klantgerichtheid: je onderzoekt actief de noden van klanten en zoekt bij eventuele problemen samen met de klant naar de meest geschikte oplossing
- resultaatsgerichtheid: je legt de lat hoog, formuleert uitdagende (maar haalbare) doelstellingen en stuurt op regelmatige basis het proces bij in functie van de doelstellingen
- samenwerken: je neemt informele initiatieven om de samenwerking met en tussen andere entiteiten te verstevigen en stimuleert het overleg rond aangelegenheden die de eigen entiteit overstijgen
- veranderingsbereidheid: je herschikt, wijzigt en verandert de processen en werkwijzen waar nodig en vergaart proactief kennis om accuraat te kunnen antwoorden op probleemstellingen.
- probleemanalyse: je ziet trends en patronen in ogenschijnlijke niet –gerelateerde feiten, analyseert complexe dossier problemen en herformuleert deze naar hanteerbare vragen

Hiernaast beschik je over volgende kenniscompetenties:

- talenkennis: je beschikt over een goede basisbeheersing van Engels en Frans (mondeling en schriftelijk)
- IT vaardigheden: grondige kennis van Word, Excel en Powerpoint en basiskennis van internet toepassingen en software voor statistiek
- basiskennis en/of inzicht in landbouwwetgeving
- kennis of inzicht kunnen toepassen van proeftechniek en statistiek
- nieuwe kennis en inzichten kunnen ontwikkelen van pluimveehouderij

Bijkomende aandachtspunten:
- je bent bereid om occasioneel ‘s avonds en in het weekend te werken
- je bent bereid om occasioneel te reizen in Noord West Europa
- je bent in het bezit van een rijbewijs B

Aanwervingsvoorwaarden: diploma- en ervaringsvereisten

Je bent in het bezit van minimum een masterdiploma met voorkeur in de richting van landbouw en onderzoek (dierengeneeskunde, biologie, ingenieur,…)

Aan deze voorwaarden moet voldaan zijn bij de uiterste inschrijvingsdatum.

Aanbod

Je start in salarisschaal A1a: het bruto maandsalaris ligt tussen € 3107,98 en € 4836,22
Na 4 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal A1b: het bruto maandsalaris ligt tussen € 3598,71 en € 5014,02
Na 18 jaar anciënniteit (in A1a en A1b samen) ga je over naar salarisschaal A2a: het bruto jaarsalaris ligt tussen de € 4800,66 en € 5149,15
Alle voorafgaande prestaties worden meegeteld voor anciënniteit, indien ze bewezen kunnen worden.
Bekijk onze loonsimulator om een gedetailleerde inschatting te maken van je bruto- en netto maandsalaris.


Extralegale voordelen
- gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid gezinsleden aan voordelige voorwaarden aan te sluiten
- maaltijdcheques van 7 EUR
- gratis openbaar vervoer voor verplaatsing van en naar het werk.
- fietsvergoeding
- 35 dagen jaarlijkse vakantie
- extra legaal pensioen voor contractuele functies
- diverse opleidingsmogelijkheden
- personeelskring met uitgebreide sportieve, sociale en familiale activiteiten
- glijdende werkuren

Sollicitatieprocedure

Cv-screening
De selectieprocedure wordt voorafgegaan door een cv-screening. De HR-medewerker screent de binnengekomen cv’s, in samenspraak met de selectiejury, op volgende criteria:
- aantoonbare professionele ervaring in onderzoek en voorlichting
- aantoonbare professionele ervaring in projectwerking
- motivatiebrief
- rijbewijs B

We laten maximum 10 kandidaten toe tot het volgende selectieonderdeel.

Thuisopdracht
Er wordt een opdracht, toegespitst op de vereiste competenties en eventueel vergezeld van een infopakket aan de kandidaten bezorgd. Hierbij wordt aan de kandidaten de nodige voorbereidingstijd gegeven om deze opdracht aansluitend toe te kunnen lichten aan de selectiejury.

Online persoonlijkheidsvragenlijst (adviserend)
We sturen de geselecteerde kandidaten een elektronische persoonlijkheidsvragenlijst. Deze kan je thuis online invullen.
De resultaten kunnen we gebruiken als gespreksstof bij het competentiegericht interview.

Presentatie opdracht en competentiegericht interview
De presentatie van de opdracht wordt gevolgd door een interview met betrekking tot het profiel en de taakomschrijving van de functie, de verworven vaardigheden, evenals de motivatie en de affiniteit met het werkterrein.

Het interview zal plaatsvinden in Proefbedrijf Pluimveehouderij, Poiel 77 te 2440 Geel op 26 november 2018.

Eindselectie:
De selectiejury gaat over tot een grondige beoordeling van de kandidaten en stelt de eindrangschikking op. De eindrangschikking wordt gemotiveerd en onderbouwd op basis van de presentatie van de thuisopdracht en het competentiegericht interview.

Hoe stel je je kandidaat?

Surf naar www.provincieantwerpen.be. Selecteer deze functie en dien je kandidatuur online in tot en met 11 november 2018 (motivatiebrief en cv opladen in één document).

Ben je als persoon met een handicap erkend bij de VDAB? Dien dit bewijs dan mee in met je kandidatuur.

Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure, de verloning en de extralegale voordelen kan je terecht bij Els Van Migerode, consulent werving & selectie (tel. 03 240 64 23 of mail els.vanmigerode@provincieantwerpen.be).

Voor meer inlichtingen over de functie zelf kan je terecht bij Johan Zoons, inhoudelijk manager Proefbedrijf Pluimveehouderij (tel. 014 56 28 84 of mail johan.zoons@provincieantwerpen.be)

 
Provincie Antwerpen
t.a.v. Els Van Migerode

Desguinlei 100
2018 - Antwerpen

els.vanmigerode@provincieantwerpen.beAndere jobs bij Provincie Antwerpen